Stronę odwiedziło:

05.12.2022r Opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami handlowo – usługowymi, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Szarej 16B

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008, NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 1196/21
Gliwice, dnia 31.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Syndyk Masy Upadłości SKOK „Skarbiec” w upadłości
ul. M. Skłodowskiej-Curie 53
41-949 Piekary Śląskie

przystąpił do opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami handlowo – usługowymi, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Szarej 16B a będącej własnością dłużnika:

1.Jarzębowski Grzegorz

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00033215/7

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 05.12.2022r o godz. 14.30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.