Stronę odwiedziło:

06.12.2018r Licytacja ruchomości: Tokarka, Wiertarki

Gliwice, dnia 24-10-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 2015/17 , VI KM 1736/17 , VI KM 929/18

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza mający kancelarię w Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/2 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06.12.2018 roku o godz. 11:00 odbędzie się w siedzibie dłużnika w Gliwicach przy ul.  Ceglarska 2 pierwsza licytacja ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Tokarka Typ/model CU 502, Producent ZMM SOFIA Made in Bulgaria, nr seryjny 72243 1 14 760,00 zł ** 11 070,00 zł
2 Wiertarko-Frezarka, Typ/model FP-48SP, Producent Proma Cz r.s.o. Czech Republic, rok prod 2007, niebieska obudowa 1 6 150,00 zł ** 4 612,50 zł
3 Wiertarka Kolumnowa, Producent ZBM „OSINY”, kolor niebieski, grupa 404 1 7 995,00 zł ** 5 996,25 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT (23%)

 

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w siedzibie dłużnika

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.