Stronę odwiedziło:

08.06.2021r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Helskiej 7/10

Gliwice, dnia 01-04-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt KM 1140/20, KM 527/19 , KM 138/20, KM 553/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
ul. Jasnogórska 9
44-100 Gliwice i inni
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Helskiej 7/10

będącego współwłasnością dłużnika :

1.Klyta Teofil,, udział 1/4
2.Klyta Bartłomiej,, udział 3/4

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00105667/6
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 08.06.2021r o godz. 13:30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.