Stronę odwiedziło:

08.06.2021r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Na Piasku 6/8.

Gliwice, dnia 01-04-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 55/20
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Na Piasku 6 w Gliwicach
ul. Jagiellońska 3/4
44-100 Gliwice

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Na Piasku 6/8.

Nieruchomość będąca własnością dłużnika:

1.Pach Piotr,
2.Pach Sylwia,

mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00068220/9

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 08.06.2021r o godz. 14.30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.