Stronę odwiedziło:

10.06.2022r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul.Borówkowej 2a

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza  Gliwice, ul.  Kościuszki 30/2

tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl,  email: gliwice6@komornik.pl

konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach  36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Sygn. akt Km 2004/17, Km 1134/21                          Gliwice, dnia 25-04-2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul.Borówkowej 2a

będącej własnością dłużnika

– Papkala Mateusz,

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00095075/5.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 10.06.2022r  o godz.13:30   – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.