Stronę odwiedziło:

12.07.2021r Opis i oszacowanie nieruchomości: położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Koraszewskiego 27/2.

Gliwice, dnia 25-05-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 510/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

GETIN Noble Bank S.A. repr. przez Dorotę Gajdę
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej, wraz z powierzchnią przynależną , udziałem w części wspólnej oraz udziałem w prawie własności gruntu: wysokość udziału wynosi 4016/10000, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Koraszewskiego 27/2.

będącej własnością dłużników:

1.Olszański Adam,
2.Dylska-Olszańska Barbara,

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00083440/8

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 12.07.2021r o godz. 14:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.