Stronę odwiedziło:

12.12.2018r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 949/165, 950/165 położonej w miejscowości Pyskowice przy ul.Kormoranów

Gliwice, dnia 05-11-2018
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 2046/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Lindorff I NSFIZ z siedzibą w Krakowie
ul. Zabłocie 25/20
30-701 Kraków

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 949/165, 950/165 położonej w miejscowości Pyskowice przy ul.Kormoranów

będącej współwłasnością dłużnika (udział 8/1320) :

1.Wilk Krzysztof,,

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00084909/1

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 12.12.2018r o godz. 13:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.