Stronę odwiedziło:

15.01.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sośnicowice w rejonie ul. Gliwickiej, działka nr 54/15 o pow. łącznej 262 m2

Gliwice, dnia 27-11-2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1120/18 , VI KM 1119/18 , VI KM 1313/07
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Sosnowieckie Wodociągi S.A. r. pr. Grzegorz Mościński
ul. Ostrogórska 43
41-200 Sosnowiec

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sośnicowice w rejonie ul. Gliwickiej, działka nr 54/15 o pow. łącznej
262 m2 – stanowiąca drogę dojazdową, będącej współwłasnością dłużnika:

Guzicki Włodzimierz (udział w nieruchomości 6/8)

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00116919/8

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 15.01.2020r o godz. 13:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.