Stronę odwiedziło:

16.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa użytkowania wieczystego oraz budynku stanowiącego odrębna nieruchomość , obręb Przyszówka działka nr 457, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Żeleńskiego Boya 12

Gliwice, dnia 30-08-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 564/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

  1. Kosmonautów 9A

44-194 Knurów 

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa użytkowania wieczystego oraz budynku stanowiącego odrębna nieruchomość , obręb Przyszówka działka nr 457, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Żeleńskiego Boya 12

 będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika:

1.Hałat Tomasz,

2.Nycz – Hałat Agnieszka,

 

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00077230/8

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 16.10.2019r o godz.13:00   – w kancelarii komornika.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia. 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.