Stronę odwiedziło:

16.10.2019r Uzupełnienie opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej  obręb Żerniki, działki nr 15/36, 15/45, 15/58, 15/59, 15/60, 15/62, 15/63, 15/64 o powierzchni łącznej 8688 m2  położonej w Gliwicach przy ul. Kukuczki, Czerskiego, Domeyki

Gliwice, dnia 03-09-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 712/16 , VI KM 1668/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

 

Bohemia Motors sp. z o.o.

  1. Krakowska 5a

05-090 Falenty

 

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej  obręb Żerniki, działki nr 15/36, 15/45, 15/58, 15/59, 15/60, 15/62, 15/63, 15/64 o powierzchni łącznej 8688 m2  położonej w Gliwicach przy ul. Kukuczki, Czerskiego, Domeyki  będącej własnością w udziale 20/660 dłużników:

Hałat Tomasz,, 

Nycz – Hałat Agnieszka, 

 

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00023264/2

Protokół uzupełniający z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu  16.10.2019r o godz. 13:00  – w kancelarii komornika.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia. 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.