Stronę odwiedziło:

16.10.2019r. Uzupełnienie opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gliwicach, Obręb Żerniki, działka nr 793/1,

Gliwice, dnia 03-09-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 712/16,  VI KM 1668/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Bohemia Motors sp. z o.o.

  1. Krakowska 5a

05-090 Falenty

 

przystąpił do uzupełnienia opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gliwicach, Obręb Żerniki, działka nr 793/1, pow. 4304 m2 będącej własnością w udziale :

dłużniczki : Nycz – Hałat Agnieszka, 

 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00093969/5

 

Protokół uzupełniający z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu  16.10.2019r o godz. 13:00   – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.