Stronę odwiedziło:

17.02.2021 Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w powiecie gliwickim, gminie Gierałtowice, miejscowości Przyszowice, przy ul. Gliwickiej, działki nr 471/8 i 473/8

Gliwice, dnia 15-01-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 535/20, GKM 78/20, GKM 40/20, KM 1476/19, KM 712/16, KM 564/16,  

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

GETIN Noble Bank S.A.    repr. przez Radosława Witkowskiego

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa i inni

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w powiecie gliwickim, gminie Gierałtowice, miejscowości Przyszowice,  przy ul. Gliwickiej, działki nr 471/8 i 473/8

będącej współwłasnością dłużnika:

1.Hałat Tomasz,,

1.Nycz – Hałat Agnieszka

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00104933/5

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu  17.02.2021r o godz.  13.30  – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.