Stronę odwiedziło:

17.02.2021r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Mikołowskiej 13/4

Gliwice, dnia 08-01-2021

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KMG 17/20

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMG

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

WKMS PIONIER Sp.z o.o. repr. przez Renatę Michalik

ul. Oleska 20

42-700 Lubliniec

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Gliwice przy ul. Mikołowskiej 13/4 należącego do dłużnika:

1.Dymek Małgorzata,

2.Dymek Krzysztof,

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00076694/1

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 17.02.2021r  o godz. 14.30   – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.