Stronę odwiedziło:

20.12.2018r Opis i oszacowanie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – udział wynosi 423/10000, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Mastalerza 11/6

Gliwice, dnia 19-11-2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 1322/17

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Mastalerza 7-13 w Gliwicach

  1. Mastalerza 7-13

44-100 Gliwice

 

przystąpił do opisu i oszacowania prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości – udział wynosi 423/10000, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Mastalerza 11/6

będącej własnością dłużnika:

1.Stawujak Piotr

 

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00058366/1

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 20.12.2018r o godz. 14:00  – w kancelarii komornika.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia. 

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

 

 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.