Stronę odwiedziło:

21.02.2023r. Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Róży Luksemburg 30/2,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2
tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.pl
konto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215
Sygn. akt Km 480/22
Gliwice, dnia 13.01.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Żwirki i Wigury 31
00-844 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości 44-113 Gliwice przy ul. Róży Luksemburg 30/2, a będącej własnością dłużniczki:

1.Niewiadomska Natalia

Nieruchomość mająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00100109/2

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 21.02.2023r o godz. 14.30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.