Stronę odwiedziło:

21.10.2002r Opis i oszacowanie nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w powiecie gliwickim, gmina Rudziniec, miejscowość Pławniowice, obręb Pławniowice, działka nr 302/21, przy ul. Gliwickiej 59

Gliwice, dnia 08-09-2020
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 1227/17
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. repr. przez Annę Kosińską
ul. Waszyngtona 17
81-342 Gdynia

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w powiecie gliwickim, gmina Rudziniec, miejscowość Pławniowice, obręb Pławniowice, działka nr 302/21, przy ul. Gliwickiej 59

będącej własnością:
1.Spyrka Krzysztof,,

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00077808/1
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 21.10.2020r o godz. 13:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.