Stronę odwiedziło:

23.11.2020r Opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomości położona w miejscowości Knurów ul. Mieszka I 19b/2

Gliwice, dnia 07-10-2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI

44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2

gliwice6@komornik.pl

Sygn.akt VI KM 726/20

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: 

ASEKURACJA sp. z o.o.

Władysława IV 22

81-743 Sopot

 

przystąpił do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomości położona w miejscowości Knurów ul. Mieszka I 19b/2

 

będąca własnością dłużnika:

Mikulska Bożenna,,

 

mająca założony Zbiór dokumentów w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie,

 

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 23.11.2020r  o godz.14:00   – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony

opis  i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

 

K  O  M  O  R  N  I  K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.