Stronę odwiedziło:

30.06.2021r. Opisu i oszacowania nieruchomości: położonej w miejscowości Kotulin przy ul. Kolejowej 9

Gliwice, dnia 25-05-2021
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 3684/13, KM 46/14
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. repr.przez r.pr.Grzegorza Laskowskiego
ul. Krasińskiego 27
50-449 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczo garażowym z mieszkalnym poddaszem, położonej w miejscowości Kotulin przy ul. Kolejowej 9
będacej własnością dłużnika:

1.Pałkowski Stanisław,, udział 1/3
2.Łasocha Joanna,, udział 1/3
3.Pałkowski Marcin,, udział 1/3

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00025781/6

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 30.06.2021 o godz. 14:00 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.