Stronę odwiedziło:

30.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. 22 Lipca 9/2

Gliwice, dnia 06-09-2019
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
gliwice6@komornik.pl
Sygn.akt VI KM 688/17 VI KM 1579/14
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Gmina Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. 22 Lipca 9/2, będącej własnością dłużnika:

1.Pietrzycki Andrzej,,
2.Pietrzycka Irena,,

mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach nr GL1G/00105131/0

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 30.10.2019r o godz. 13:30 – w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc na sporządzony
opis i oszacowanie przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia jego ukończenia.

K O M O R N I K

Grzegorz Zachmost

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.