Stronę odwiedziło:

14.11.2018r Licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie położonej w miejscowości Knurów przy ul. Łokietka 7/4

Gliwice, dnia 08-10-2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 947/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM   O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz […]

26.11.2018r. Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w powiecie gliwickim, gmina Gierałtowice, miejscowość Paniówki przy ul. Zwycięstwa  138 działka nr 1122/9

Gliwice, dnia 21-09-2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 999/17 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM  O B W I E S Z C Z E N I E    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost […]

27.11.2018r  Licytacja prawa własności nieruchomości: gruntowej niezabudowanej składającej się z 2 działek ewidencyjnych nr 471/8 i 473/8 o powierzchni łącznej 1430 m2, położonej w miejscowości Przyszowice przy ul. Gliwickiej,

Gliwice, dnia 10-10-2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 564/16, VI KM 1668/16 , VI KM 1247/18, VI KM 1157/18, VI KM 712/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM  O B W I E S Z C Z E N […]

18.12.2018r Licytacja nieruchomości – lokalu  mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położony w Gliwicach przy ul. Mielęckiego 9/2

Gliwice, dnia 14-11-2018 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KMP 34/06 W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP   O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz […]

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.