Stronę odwiedziło:

17.01.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w powiecie gliwickim, gminie Gierałtowice, miejscowości Przyszowice, przy ul. Gliwickiej, działki nr 471/8 i 473/8, o powierzchni łącznej 1430 m2.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.plkonto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215Sygn.akt KM 535/20, KM 1247/18, GKM 9/19, KM 1476/19, GKM 40/20, KM […]

20.01.2022 Licytacja udziału wynoszącego 6/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Sośnicowice w rejonie ul. Gliwickiej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 54/15 o pow. łącznej 262 m2 (droga dojazdowa)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2tel.: 32 2316008, fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.plkonto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215Sygn. akt Sygn.akt VI KM 1120/18 , VI KM 1119/18 , VI KM 1313/07Gliwice, […]

10.03.2022r Licytacja udziału 36/200 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gliwice, Obręb Przyszówka, działka nr 1052 o pow. 1735m2 znajdującej się przy ul.Żeleńskiego Boya (nieruchomość użytkowana jako droga dojazdowa)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza Gliwice, ul. Kościuszki 30/2tel/fax.: 32 2316008 , NIP: 629-102-88-50, www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.plkonto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215Sygn. akt Km  535/20, Km 712/16, Km 1668/16, Km 983/17, Km 1247/18, GKm 10/19, Km 1547/18, Km 1476/19, GKm 40/20, GKm 78/20, […]

14.03.2022r Licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 355, o pow. 1719m2 położonej w miejscowości Gliwice, obręb Brzezinka, przy ul.Sopockiej,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 30/2tel.: 32 2316008 , fax: 32 2316008 , www.komornik-gliwice6.pl, email: gliwice6@komornik.plkonto: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215Sygn.akt VI KM 1539/10, KM 1267/14, KM 938/11, KM 1456/06, KM 2922/12Gliwice, […]

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.