Stronę odwiedziło:

Komornicy

U S T AWA z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych
Wersja pdf

Dz.U. 2022 poz. 1168

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych.  http://www.licytacje.komornik.pl/
Obwieszczenia o licytacjach w trybie elektronicznym. https://elicytacje.komornik.pl/
Serwis Samorządu Komorniczego http://www.komornik.pl
Rada Izby Komorniczej w Katowicach http://www.izba.katowicka.komornik.pl
Wydawnictwo Currenda http://www.currenda.pl
Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych http://uihj.com

 Sądownictwo

Sąd Apelacyjny w Katowicach http://www.katowice.sa.gov.pl
Sąd Okręgowy w Gliwicach http://www.gliwice.so.gov.pl
Sąd Rejonowy w Gliwicach http://www.gliwice.sr.gov.pl

 Państwo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl
Prezydent RP http://www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
 

 Prawo

Internetowy System Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl

      Kalkulator odsetek

Kalkulator odsetek ustawowych https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/kalkulator-odsetek-ustawowych/

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.