Stronę odwiedziło:

23.11.2020r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka 355, o pow. 1719m2 położonej w Gliwicach przy ul. Sopockie

Gliwice, dnia 07-10-2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 1539/10 , VI KM 938/11, VI KM 2922/12 , VI KM 1267/14 ,VI KM 1456/06 , VI KM 2688/15 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S […]

23.11.2020r Opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, nieruchomości położona w miejscowości Knurów ul. Mieszka I 19b/2

Gliwice, dnia 07-10-2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 726/20 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM  O B W I E S Z C Z E N I E    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria […]

21.10.2002r Opis i oszacowanie nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w powiecie gliwickim, gmina Rudziniec, miejscowość Pławniowice, obręb Pławniowice, działka nr 302/21, przy ul. Gliwickiej 59

Gliwice, dnia 08-09-2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza nr XXI 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 1227/17 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost Kancelaria […]

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.