Stronę odwiedziło:

16.10.2019r Uzupełnienie opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej  obręb Żerniki, działki nr 15/36, 15/45, 15/58, 15/59, 15/60, 15/62, 15/63, 15/64 o powierzchni łącznej 8688 m2  położonej w Gliwicach przy ul. Kukuczki, Czerskiego, Domeyki

Gliwice, dnia 03-09-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 712/16 , VI KM 1668/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM  O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w […]

16.10.2019r. Uzupełnienie opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gliwicach obręb Żerniki przy ul.Elsnera 4C

Gliwice, dnia 03-09-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 712/16,  VI KM 1668/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach […]

16.10.2019r. Uzupełnienie opisu i oszacowania nieruchomości: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gliwicach, Obręb Żerniki, działka nr 793/1,

Gliwice, dnia 03-09-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 712/16,  VI KM 1668/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr […]

16.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa użytkowania wieczystego oraz budynku stanowiącego odrębna nieruchomość , obręb Przyszówka działka nr 457, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Żeleńskiego Boya 12

Gliwice, dnia 30-08-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 564/16 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost […]

23.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem garażowym, działka nr 1610, obręb ewidencyjny Knurów, położonej w miejscowości: Knurów przy ul. Wieniawskiego  11

Gliwice, dnia 30-08-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 1156/18, KM 1105/18, KM 1140/17 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w […]

30.10.2019r Opis i oszacowanie nieruchomości: prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w części wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. 22 Lipca 9/2

Gliwice, dnia 06-09-2019 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2 gliwice6@komornik.pl Sygn.akt VI KM 688/17 VI KM 1579/14 W odpowiedzi podać: sygn. akt KM O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach mgr […]

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.