Stronę odwiedziło:

Kancelaria Komornicza nr XXI

I N F O R M A C J A

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas.
Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

Zalecam kontakt z kancelarią telefoniczny lub e-mailowy oraz dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy kancelarii:

 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach

Telefon/FAX:   (32) 231-60-08               

e-mail:    gliwice6@komornik.pl

http://komornik-gliwice6.pl

Nazwa skrzynki EPUAP:

/KS_Grzegorz_Zachmost/ezbiegi   

 

Adres kancelarii:
44-100 Gliwice ul.  Kościuszki 30/2
tel.: (32) 231 60 08
www.komornik-gliwice6.pl   gliwice6@komornik.pl  
Kancelaria jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach:

 od 7:30 do 15:30

Kasa czynna jest w godzinach funkcjonowania kancelarii

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach
36 1050 1298 1000 0022 2400 8215

Uwaga !!!
Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać sygnaturę sprawy

oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.

Przyjęcia interesantów:

KOMORNIK po wcześniejszym umówieniu: środa godz. 10:00 do 13:00
ASESOR: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Kancelaria posiada:

 • system obsługi wniosków w postępowaniu elektronicznym upominawczym tzw. „e-sąd”
 • system zapytań w drodze elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –  ZUS-EKS
 • dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (obszar całego kraju)
 • dostęp do EWID (Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Miasto Gliwice i powiat Gliwicki)
 • dostęp do CEDIG  Centralna Ewdencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • wyszkiwarka rejestru REGON (GUS)
 • wyszkiwarka w elektrnicznym KRS
 • system OGNIVO (elektroniczne wyszukiwane rachunków bankowych dłużnika)
 • Komornik Sądowy prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.
 • Nr EPU ID: 931

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 • Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Gliwicach mgr Grzegorz Zachmost Kancelaria Komornicza
44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zabezpieczającym oraz w związku z wykonywaniem innych ustawowych obowiązków w sprawach prowadzonych w Kancelarii.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, przepisów o biurowości kancelarii komornika oraz w celu wykonania zadań określonych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Dane są przetwarzane także w zakresie funkcjonowania Kancelarii Komorniczej.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych do celów archiwalnych.
Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom i instytucjom wymienionym w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, kodeksu postępowania cywilnego i w innych aktach prawnych regulujących czynności wykonywane przez komornika sądowego oraz podmiotom z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane mogą być z następujących źródeł, w szczególności:
– pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z artykułem 761 Kodeksu Postępowania Cywilnego
– od wierzyciela, świadków itp. zgodnie z przepisami prawa.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,, a w szczególnym przypadku prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe gromadzone są w Kancelarii Komorniczej w związku z wymogami ustawowymi i umownymi. Podanie w/w danych osobowych w celu ich przetwarzania przez Komornika jest obligatoryjne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego określonego w przepisach prawa. Skutkiem niepodania ww. danych jest brak możliwości wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa i realizacji uprawnień określonych tymi przepisami. Podanie innych niż w/w danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem. Sposoby kontaktu to:
adres korespondencyjny: 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 30/2
adres e-mail: gliwice6@komornik.pl tel. (32) 231-60-08

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług informacyjnych, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) z poźn. zm. 

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.